Giftbox 9yo är en dryck av typen

drycker

På Systembolaget säljs Giftbox 9yo för 225 kr.

Mer information om  Giftbox 9yo:

  • Tillverkas av Okänd producent
  • Artikelnummer på Systembolaget $68231201
  • Tillhör dryckeskategorin och passar också in i underkategorin
  • Drycken är en Helbutelj på 600 ml