Raspato Annesanti är en dryck av typen

drycker

På Systembolaget säljs Raspato Annesanti för 249 kr.

Mer information om  Raspato Annesanti:

  • Tillverkas av Okänd producent
  • Artikelnummer på Systembolaget $60133001
  • Tillhör dryckeskategorin och passar också in i underkategorin
  • Drycken är en Helbutelj på 750 ml